messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo

up

Chương Trình Toán Lớp 4 Học Kì 2 & Tóm Tắt Nội Dung

Môn toán là một bộ môn quan trọng bậc nhất đối với các em học sinh bậc Tiểu học. Dưới đây là tổng hợp nội dung chương trình toán lớp 4 kì 2.

Môn toán là một bộ môn quan trọng bậc nhất đối với các em học sinh bậc Tiểu học. Việc nắm vững được kiến thức môn Toán lớp 4 sẽ giúp các em có nền tảng vững chắc để học cao hơn sau này. Dưới đây là tổng hợp nội dung chương trình toán lớp 4 kì 2.

1. Dấu hiệu chia hết

Dấu hiệu chia hết là một nội dung được đánh giá là quan trọng nhất trong chương trình toán lớp 4 học kỳ 2.

Chương trình Toán lớp 4 học kì 2

1.1 Dấu hiệu chia hết cho 2

 • Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo.

 • Dấu hiệu: Số chia hết cho 2 là các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8.

1.2 Dấu hiệu chia hết cho 5

 • Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo.

 • Dấu hiệu: Số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0,5.

1.3 Dấu hiệu chia hết cho 9

 • Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo.

 • Dấu hiệu: Số chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9.

1.4 Dấu hiệu chia hết cho 3

 • Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các dạng bài tập luyện tập kèm theo.

 • Dấu hiệu: Số chia hết cho 3 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

2. Cấu tạo số

Kiến thức cần nhớ:

abc=a*100+b*10+c

abcd=a*1000+b*100+c*10+d

………….

ab=a*10+b

3. Các đơn vị đo khối lượng

Các đơn vị đo khối lượng

Các đơn vị đo khối lượng cần nhớ bao gồm: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g.

Lưu ý: Mỗi đơn vị đo khối lượng lớn hơn liền kề sau sẽ đều gấp 10 lần đơn vị đo khối lượng bé hơn liền kề.

4. Giây, thế kỷ

Giây:

1 giờ = 60 phút 

1 phút = 60 giây.

Thế kỷ:

1 thế kỷ = 100 năm

5. Tìm số trung bình cộng 

Cách tính: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng.

Bài toán tìm 2 số khi cho trước Tổng và Hiệu

Những điều cần nhớ:

- Đối với bài toán tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu, ta áp dụng công thức sau:

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) :2

6. Phân số

Bài toán phân số

Đối với chương trình toán lớp 4 học kỳ 2, phần bài tập liên quan đến phân số sẽ được học rất chi tiết. 

6.1 Định nghĩa phân số

Phân số là một số có cấu tạo bao gồm tử số và mẫu số: tử số là số tự nhiên được viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên được viết dưới dấu gạch ngang.

6.2 Tính chất cơ bản của phân số

Khi cùng nhân hoặc cùng chia cả tử số và mẫu số của phân số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1, ta sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu.

Vận dụng tính chất cơ bản của phân số trên ta có các dạng bài tập sau:

Rút gọn phân số:

Khi làm bài toán rút gọn phân số, ta cần rút gọn kết quả cuối cùng đến mức tối giản.

Một phân số được gọi là tối giản nếu cả tử số và mẫu số của chúng chỉ cùng chia hết cho 1 mà không chia hết cho bất kỳ số tự nhiên nào khác.

Quy đồng mẫu số :

Khi làm bài toán quy đồng mẫu số, ta cần tìm mẫu số chung của các phân số rồi làm thao tác quy đồng mẫu số để đưa các phân số về mẫu số chung.

7. Các phép toán với phân số

Trong chương trình toán lớp 4 kì 2, một nội dung không thể không bỏ qua là các phép toán với phân số.

7.1 Phép cộng phân số

 • Cộng hai phân số cùng mẫu số 

 • Cộng hai phân số khác mẫu số 

Trước tiên, ta cần làm thao tác quy đồng mẫu số chung để đưa 2 phân số về cùng mẫu số và giải như trường hợp cộng hai phân số cùng mẫu số.

Cộng một phân số với một số tự nhiên:

 • Bước 1: Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số đã cho.
 • Bước 2: Làm phép tính như trường hợp cộng hai phân số có cùng mẫu số.

Tính chất:

 • Tính chất giao hoán.
 • Tính chất kết hợp.
 • Phép tính tổng của một phân số với số 0.

7.2 Phép trừ phân số

 • Trừ hai phân số cùng mẫu số 

 • Trừ hai phân số khác mẫu số 

Trước tiên, ta cần làm thao tác quy đồng mẫu số chung để đưa 2 phân số về cùng mẫu số và giải như trường hợp trừ hai phân số cùng mẫu số.

7.3 Phép nhân phân số

Khi làm phép nhân các phân số với nhau, ta nhân tử với tử, mẫu với mẫu.

Tính chất: 

 • Tính chất giao hoán 

 • Tính chất kết hợp

 • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

 • Một phân số nhân với một hiệu 2 phân số

 • Một phân số nhân với số 0.

7.4 Phép chia phân số

Khi làm phép chia hai phân số với nhau, ta nhân phân số này với nghịch đảo của phân số kia.

8. So sánh phân số

 • So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số
 • So sánh các phân số với một phân số trung gian.
 • So sánh phần bù các phân số.
 • So sánh phần thừa các phân số.

9. Tỉ số

Các dạng bài tập thường gặp trong chương trình lớp 4 kì 2 bao gồm tìm 2 số khi biết Tổng/Hiệu và Tỷ số của 2 số đó.

10. Tỷ lệ bản đồ

Ví dụ về dạng bài tập liên quan đến tỷ lệ bản đồ 

10.1 Định nghĩa tỷ lệ bản đồ:

Tỷ lệ bản đồ

Tỷ lệ bản đồ là tỷ số giữa độ dài khoảng cách đo trên bản đồ với độ dài trên thực tế.

10.2 Một số dạng bài tập liên quan đến tỷ lệ bản đồ

 • Dạng 1: Tính độ dài thật cho biết tỷ lệ bản đồ
 • Dạng 2: Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ cho biết tỷ lệ bản đồ

 Như vậy, hy vọng bài tổng hợp chương trình lớp 4 kì 2 trên đây sẽ giúp các bạn học sinh hiểu hơn và nắm vững được kiến thức môn Toán lớp 4 học kỳ 2.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

x

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MIGHTY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109710978

Địa chỉ : BT15 số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0989668808

Điện thoại: 0989 66 8808

Website: https://mightymath.edu.vn/

bo_cong_thuong

KẾT NỐI VỚI MIGHTY MATH

Fanpage

Copyright © 2021 Mighty math. All rights reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY